Trang Chủ   |  Hỏi Đáp   |  Đăng Nhập |

                                   
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM LIÊN HỆ

THÀNH VIÊN

Đăng nhập
Bạn chưa có tài khoản?

KIẾN THỨC - KỸ NĂNG

 .: THÔNG TIN CÁ NHÂN
Hoạch định nguồn nhân lực
Tuyển Dụng
Đào tạo & phát triển
Đánh giá nhân viên
Quản lý nhân tài
Phát triển tổ chức
Lương bổng, phúc lợi
Công cụ
Văn Hóa Doanh Nghiệp
Sinh Viên
 KIẾN THỨC VỀ CON NGƯỜI
Tâm lý con người
Văn hóa về con người
Triết lý con người
DOWNLOAD
Ebook
Văn bản pháp luật
HR Manuals
Employment Tests
Administrator'sMonthly     Message
Video Clip
Giải trí

Happy new Year   2010

Không Thành Viên Thành Viên

 Văn bản pháp luật
 Sách hay
 Công cụ
 Giải trí
 Triết Lý Sống
 Triết lý về con người
 Đào Tạo
 Phát triển tổ chức
 Thông Tin Cần Biết

 Sách hay.
 Đào Tạo.
 QL Nhân tài.
 Tuyển dụng.
 Đánh giá nhân viên.
 Lương bổng.
 Công cụ.
 PT Tổ chức.
 VH Con người.
 HĐ-NNL.
 VH-DN
 QL Hiệu quả
 QL Nghề nghiệp
 HR MANUALS
 Văn bản pháp luật.
 Employment Tests.
 Administrator's Monthly Message
 Giai trí.
 Sinh viên
 Tâm lý con người
 Giao lưu với thành viên
 Phát triển tổ chức
 Kỹ Năng
 Quản lý dự án

STT Chuyên mục Tiêu đề Tải Ngày đăng
1 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H506.20-ENG Download 09/12/2008
2 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H601.10-ENG Download 09/12/2008
3 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H602.10-ENG Download 09/12/2008
4 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H603.10-ENG Download 09/12/2008
5 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H506.10-ENG Download 19/11/2008
6 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H505.10-ENG Download 19/11/2008
7 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H503.20-ENG Download 13/11/2008
8 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H504.10-ENG Download 13/11/2008
9 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H504.20-ENG Download 13/11/2008
10 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H504.30-ENG Download 13/11/2008
11 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H504.40-ENG Download 13/11/2008
12 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H503.10-ENG Download 04/11/2008
13 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H502.10-ENG Download 04/11/2008
14 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H409.10-ENG Download 04/11/2008
15 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H409.10-ENG Download 04/11/2008
16 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H407.40-ENG Download 29/10/2008
17 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H408.10-ENG Download 29/10/2008
18 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H408.20-ENG Download 29/10/2008
19 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H408.30-ENG Download 29/10/2008
20 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H403.10-ENG Download 28/10/2008
21 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H403.20-ENG Download 28/10/2008
22 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H404.10-ENG Download 28/10/2008
23 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H406.10-ENG Download 28/10/2008
24 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H406.20-ENG Download 28/10/2008
25 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.65-ENG Download 24/10/2008
26 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H305.10-ENG Download 24/10/2008
27 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H305.30-ENG Download 24/10/2008
28 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H305.40-ENG Download 24/10/2008
29 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H305.50-ENG Download 24/10/2008
30 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H401.10-ENG Download 24/10/2008
31 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H402.10-ENG Download 24/10/2008
32 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H305.10-ENG Download 23/10/2008
33 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.65-ENG Download 23/10/2008
34 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.64-VTN Download 22/10/2008
35 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.63-ENG Download 22/10/2008
36 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.62-ENG Download 22/10/2008
37 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.61-ENG Download 22/10/2008
38 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.50-ENG Download 22/10/2008
39 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.33-ENG Download 22/10/2008
40 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.33-ENG Download 21/10/2008
41 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.43-ENG Download 21/10/2008
42 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.44-ENG Download 21/10/2008
43 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.45-ENG Download 21/10/2008
44 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.46-ENG Download 21/10/2008
45 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.47-ENG Download 21/10/2008
46 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.33-ENG Download 20/10/2008
47 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.34-ENG Download 20/10/2008
48 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.35-ENG Download 20/10/2008
49 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.36-ENG Download 20/10/2008
50 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.41-ENG Download 20/10/2008
51 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H201.10-ENG Download 17/10/2008
52 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H202.10-ENG Download 17/10/2008
53 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H207.10-ENG Download 17/10/2008
54 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H301.10-ENG Download 17/10/2008
55 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H302.40-ENG Download 17/10/2008
56 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H303.20-ENG Download 17/10/2008
57 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H303.30-ENG Download 17/10/2008
58 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.32-ENG Download 17/10/2008
59 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.31-ENG Download 17/10/2008
60 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.20-ENG Download 17/10/2008
61 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H304.10-ENG Download 17/10/2008
62 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H303.40-ENG Download 17/10/2008
63 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H105.10-ENG Download 16/10/2008
64 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H104.10-ENG Download 16/10/2008
65 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H103.10-ENG Download 16/10/2008
66 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H102.10-ENG Download 16/10/2008
67 HR MANUALS DUYENNGHI-PP-H101.10-ENG Download 16/10/2008

 


BÀI VIẾT MỚI
Giao Lưu Trực Tuyến trên Báo Pháp Luật
Bộ Tư pháp: Nâng cao nghiệp vụ quản lý cho lãnh đạo cấp phòng
Sự mất căn bản trong cuộc sống
Thuyết nhu cầu của A.Maslow với việc phát triển kỹ năng khuyến khích nhân viên
Những hòn đá trong tâm hồn
Quản lý nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới
Hoạch Định Chiến Lược
Quản trị nhân sự cao cấp
Quản lý sự thay đổi
Nghệ thuật quản lý con người
EBOOK MỚI


The Active Manager's Tool Kit - 45 Reproducible Tools For Leading And Improving Your Employee's Performance [Isbn-0071409459.
The.Leadership.Training.Activity.Book
Principles of Persuasion (Communispond)
Lesson from Leading Customer-Focused Organizations
Creating a Change-capable Workforce
Bí Mật Hạnh Phúc
Trend_in_Leadership_&_Management_Development
The_Dark_Side_of_Leadership
Systematic_View_of_Transformational_Leadership
Resources_For_Leadership

 

THƯ VIỆN ẢNH
Gia đình
Hoạt động nhân sự

 

 

 

Kiến Thức Về Con Người   Thông Tin Cá Nhân   Chương Trình Đào Tạo   Sự Kiện Nổi Bật
Sự mất căn bản trong cuộc sống
Những hòn đá trong tâm hồn
Giàu sang và giàu có
Chữ “Nhẫn” thời nay
 
Giao Lưu Trực Tuyến trên Báo Pháp Luật
Bộ Tư pháp: Nâng cao nghiệp vụ quản lý cho lãnh đạo cấp phòng
Xem người tài là cộng sự
Để trở thành manager giỏi
Kết nối vì mục tiêu chung
 
Kỹ năng phỏng vấn
Người quản lý chuyên nghiệp
Quản lý hiệu quả
Văn hóa doanh nghiệp
Cá nhân, Nhóm, đội